Område-Fiskarter

Vårt fiskevårdsområde sträcker sig från kraftverket i söder till kommungräns i norr.

Undantaget Salomonsån från järnvägsbron in till länsgräns.

Undantaget bäcken från Nyhyttan ( Hoffmansbäcken), från mynning och in.

Uppströms, ca 2,5 km, ligger ett av de mest intressanta delarna av området. Det är vattnen i och kring Asköforsen där även öring utplanteras.

Delar av detta område kan även nås från landsvägen, via skylt i form av en fisk, som finns i Nyhyttan.

Hänvisningsskylt finns till höger, 50 m före Hoffmansbäcken i Nyhyttan.

Hela området bjuder på naturskönt och trevligt sportfiske av gädda, abborre, gös, olika vitfiskar samt öring.

Området avslutas i övre ändan av det luriga men fiskrika "snickarbogrund".