Kräftfiske Allmänheten 2022AnFvo erbjuder härmed allmänheten att köpa "kräftfiskekort"
avsett för en kortare period. 


Fisket maximeras till 10 kräftburar/mjärdar per person/"kräftfiskekort".


Kräftfisket är tillåtet :


Fredagen 22-08-26, kl 17.00
Till Måndag 22-08-29 kl 10.00

 


OBS!
Burarna ska tas upp, uppehåll dagligen,
mellan kl. 10.00–17.00.

Omärkta/felmärkta burar tas om hand av FVO.

Kräftfiskekortet köps endast hos:
Jan Pedersen Logen Nyhyttan  tel.: 070-3230108OBS!!

FISKET SKA SKE I SPORTFISKEMANNAMÄSSIG ANDA.

Fiske som bedrivs för kommersiellt ändamål är förbjudet .

Föreningens Swish: 1233727674

Föreningens Plusgiro:  273812-8