Kräftfiske Allmänheten 2023Speciellt kärftfiskekort lär lösas, och berättigar till en helg enligt nedanstående datum.

Fisket maximeras till 10 kräftburar/mjärdar per fiskerättsbevis.

Kräftfisket sträcker sig över en helg.


2023-08-25 -> 2023-08-28Fisket är tillåtet fredag kl 17.00 -> måndag kl 10.00

burar ska tas upp dagligen, får inte ligga i mellan 10.00-17.00


Felmärkta/omärkta burar tas om hand av Avesta Norra FVO