Kräftfiske 2022


Kräftfiske får endast bedrivas av fiskerättsinnehavare.

Fisket maximeras till 10 kräftburar/mjärdar per fiskerättsbevis.


Kräftfisket är tillåtet fr.o.m. :


Första fredagen i Augusti
med start klockan 17,00 till 10,00 dagen efter, Fredag till Måndag , sex (6) helger i följd.
 


OBS! Burarna ska tas upp (uppehåll dagligen) mellan kl. 10.00–17.00.

Omärkta burar tas om hand av FVO.


Fiskerättsbevis ska införskaffas senast 2022-07-24


OBS!!

FISKET SKA SKE I SPORTFISKEMANNAMÄSSIG ANDA.

Fiske som bedrivs för kommersiellt ändamål beivras.

Föreningens Swish: 1233727674


 

Föreningens Plusgiro:  273812-8